Cerescon is een jonge, zich snel ontwikkelende high tech scaleup. Cerescon richt zich op de ontwikkeling, de productie en het vermarkten van een automatische selectieve aspergeoogstmachine voor witte asperges.

Witte asperges worden nu nog met de hand geoogst. Zwaar werk waarvoor steeds moeilijker arbeiders gevonden kunnen worden. Daarnaast kent de huidige methode beperkingen wat betreft kwaliteit van de geoogste producten omdat stengels soms niet gedetecteerd worden en bij de volgende oogstronde ver boven het zandbed uitsteken. Daardoor ontstaat verkleuring en kunnen asperges open koppen krijgen. De kwantiteit kan ook hoger: voor 23 cm lengte eindproduct moet 45 cm stengel groeien door de onnauwkeurigheid van het huidige oogstproces.